Baktérie v službách človeka

Baktérie sú prví obyvatelia našej planéty, žijú tu takmer 4 miliardy rokov.
Dokázali nielen prežiť, ale žiť v symbióze a podporovať iné formy života na Zemi.

Naučme sa s nimi žiť a využívať ich danosti a schopnosti,
aby sa život na našej modrej planéte mohol nielen zachovať, ale aj rozvíjať.

Bio Eko s.r.o. Likvidácia organických odpadov pomocou baktérií, pre domácnosť pre priemysel pre poľnohospodárstvo a ekológiu

BIO EKO, s.r.o., Bezručova 16, 940 01 Nové Zámky
tel.: 035/6432436, fax:035/6432435
e-mail: bioeko@nextra.sk
www.bioeko.sk